RSS twitter icon gplus icon youtube icon Facebook
Mundur górniczy Mundur dla muzeów Mundur myśliwski Mundur górniczy Mundur myśliwski Czaka górnicze

REALIZACJE - MUNDURY GÓRNICZE

Szyliśmy galowe mundury górnicze nie raz.

Mundur górniczy, na przestrzeni XIX i XX wieku ulegał wielu zmianom. Wywierały na niego wpływ zarówno przemiany polityczne jak i społeczne. Niebagatelny udział w tworzeniu munduru miała także moda. XIX wieczny górnik ubrany był na modłę francuską wzorowaną na mundurach wojsk napoleońskich. Najwcześniej, bo już w XVIII wieku, w mundury ubrano górników niemieckich. Uniformizacja ta objęła także górników niemieckiego wówczas Śląska.

XIX wiek przyniósł ogromne zmiany w statusie i pozycji zawodowej górników. Górnictwo stało się profesją wysoko cenioną w społeczeństwie. Napływający z Saksonii, wysoko wykwalifikowani specjaliści w dziedzinie górnictwa, przywozili ze sobą zwyczaje i tradycje jakie tam obowiązywały od wieków. Ogromny szacunek do trudów pracy górnika i odrębność grupy społecznej jaką prezentowali na stałe zakorzeniły się pośród górniczej braci. A promieniując na społeczeństwo zmieniało dotychczasowe postrzeganie pracy górnika.

Dostrzeżenie trudów tego zawodu i niebezpieczeństwa z jakim wiąże się jego wykonywanie zaowocowało nie tylko nadaniem odpowiednich przywilejów czy przyznaniem rent. Doprowadziło także do zewnętrznego uhonorowania górników ustanowieniem dla nich prawa do noszenia munduru.

loading...

Aby podkreślić niezwykłość ich pracy i niebywałą odwagę, nierzadko bardziej konieczną niż na polu bitwy, uznano, że należy im się także mundur paradny. Taki w którym mogliby godnie reprezentować swą brać, czcić patronów czy oddawać honory tym, którym spod ziemi czasem wyjść się nie udawało.