RSS twitter icon gplus icon youtube icon Facebook
Mundur górniczy Mundur dla muzeów Mundur myśliwski Mundur górniczy Mundur myśliwski Czaka górnicze

MUNDURY MYŚLIWSKIE - SZYTE NA MIARĘ

Mundur myśliwski nie tylko dodaje prestiżu, podnosi rangę organizacji oraz wydarzeń w jakich uczestniczą umundurowani jej członkowie ale też w pewien sposób dyscyplinuje. Każdy mundur, nie tylko mundur myśliwski, wymusza przyjęcie wyprostowanej postawy, dumne uniesienie brody i sprężenie sylwetki. Narzuca pewną formę zachowania się. Dystynkcje zdobiące mundur zobowiązują i zachęcają młodych adeptów do dążenia w doścignięciu starszych kolegów i doskonalenia swych umiejętności. Paradny mundur powinien posiadać każdy z członków koła łowieckiego aby móc swoją postawą, wyrażoną także poprzez strój kultywować tradycję i przekazywać ją dalej tak aby nie zginęła kiedyś w mrokach zapomnienia.

Poniżej prezentujemy mundury wykonane dla Zespołu Sygnalistów Myśliwskich Hagard.

Znane z odkrywanych w jaskiniach, malowideł naściennych, prehistoryczne łowy to najstarszy przykład tworzenia się zorganizowanych grup ludzi współpracujących ze sobą w celu albo ochrony życia albo zapewnienia pożywienia i ubrania sobie, rodzinie czy większej społeczności w jakiej przyszło im żyć. Można rzec, że spośród wszelkich ugrupowań to grupy łowieckie mają najstarszą historię w dziejach ludzkości. Jest ona starsza niż historia wojska czy innych organizacji mundurowych. Już choćby tylko z tego powodu warto poznać bliżej zarówno dzieje łowiectwa jak i ludzi, którzy tym się zajmują do dnia dzisiejszego. Myślistwo, uprawiane od wieków z czasem nieco zarzucone na rzecz hodowli i upraw z biegiem czasu stało się elitarną rozrywką królów i możnych. Dziś także jest to hobby dla wybranych.

Wraz z tworzeniem się organizacji plemiennych a co za tym idzie hierarchii społecznej, zwierzynę łowną oraz jej środowisko naturalne niepisanym prawem włączono w obszar własności panującego.  A z upływem lat statutem królewskim ustanowiono prawo do polowań i własności terenów łownych jako wyłączną własność króla zwaną Regalami Łowieckimi.

Można by tu polemizować czy panujący władca  rzeczywiście  miał prawo „zawłaszczyć” dla siebie las i żyjące tam zwierzęta. Posiłkując się historią amerykańskich bizonów można jednak dostrzec jakie szkody przynosi ogólnodostępne, bezwładne i bezmyślne polowanie wyłącznie w celach zarobkowych. Zatem królewskie łowy, choć były jedynie rozrywką możnych przyczyniły się także do stworzenia pewnych, trwających do dziś tradycji, które później w XVIII wieku ewoluowały i objęły swym zasięgiem ochronę zwierząt zagrożonych wyginięciem oraz dbałość o środowisko ich życia.

Pomimo tego, iż polowania przyciągały grupy sympatyków tej wyjątkowej rozrywki, dostępnej dla ludzi odważnych i wytrwałych to przez całe lata nie określali oni siebie ani strojem ani przynależnością do oficjalnej grupy. W XIX wieku, w objętej zaborami Polsce, wychodziła już na rynek fachowa literatura dotycząca łowiectwa a prawo uregulowało kwestie sporne dotyczące polowań na własnym terenie.

Dopiero jednak niepodległe państwo Polskie dało swym myśliwym możliwość zawiązania oficjalnej grupy, posiadającej własny statut i mundur. A od czasów powojennych nie trzeba już być właścicielem terenu łowieckiego aby móc polować. Warunkiem jest przynależność do koła oraz przejście inicjacji, która jest bardzo ciekawym obyczajem. Myśliwym bowiem zostać może jedynie ktoś, kto wie jak bardzo los człowieka jest uzależniony od życia zwierząt, ktoś kto potrafi wykazać się odwagą i charakterem ale też pokorą wobec potęgi natury.

Stąd też tradycja myśliwskiego umundurowania. Mundur, określający daną organizację pozwala  godnie ją reprezentować oraz wyróżnić jej członków na tle innych grup i formacji. Pierwotnie wzór uniformu myśliwskiego zrodził się już w przedwojennej Polsce jednak działania wojenne odsunęły zamysł stworzenia go na dalszy plan. Kolejny raz próbę ujednolicenia stroju łowczych podjęto w latach siedemdziesiątych a ostateczny wygląd munduru ukształtował się po 2000 roku.

Pracownia Joli Przebindy posiada odpowiednią wiedzę oraz praktykę zdobytą podczas wykonywania strojów dla myśliwych. Zasady ustanowione przez Naczelną Radę Łowiecką, dotyczące kroju i szycia mundurów myśliwskich są nam dobrze znane. Zapewniamy, że mundur uszyty na miarę w naszej pracowni spełni państwa oczekiwania. Będzie on wygodnym i reprezentacyjnym strojem, doskonałym na uroczystą galę, ślubowanie czy świąteczne spotkanie w gronie myśliwych.